top-fit-1_2kg

Топ Фит (Top Fit) 0,500kg

32.00 лв.

Описание на продукта:

TOP-FIT 1/2KG

*За бързо и качествено възстановяване

В последно време състезанията са все по-взискателени към спортните ни гълъби. Не е рядко срещано явление гълъбите да се транспортират всяка седмица по време на състезателния сезон. Дори за 400-500 км полет всеки уикенд пернатите ни приятели излитат от едно и също място.

Най-добрите аматьори вече посочиха, че ако преди най-важна е била подготовката за полета, то сега ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО след изощителните усилия е от първостепенно значение. Започва търсенето на естествени продукти, които да позволяват на гълъба да се възстанови по-бързо и качествено. Ветеринарният лекар, специалист по гълъби, Raf Herbots намери решение чрез разработването на революционната смес от електролити TOP-FIT!

5 x най Тор-Fit:

1.Това е комбинация от електролити, където веществото Малтодекстрин играе много важна роля. Малтодекстрин е въглехидрат, който се състои от полимери на декстроза и който има умерена сладост.Тъй като Малтодекстрин съдържа по-малко глюкозни частици, се абсорбира много по-бързо от организма.

2.Този нов електролитен микс се абсорбира също така по-бавно и по-добре в кръвта, като по този начин се осигурява енергия за по-дълго време и регулира нивото на кръвната захар.

  1. Той трябва да се прилага един път незабавно при връщане на гълъбите, както и на следващия ден. Добавете 30 грама TOP-FIT на литър питейна вода (2 супени лъжици или 1 супена лъжица пълна). TOP-FIT не може да се комбинира с други продукти.
  2. TOP-FIT дори може да бъде даден на превозване на гълъбите до началната точка на състезанието.През горещите дни TOP-FIT може да бъде използван и за утоляване на жаждата!
  3. Благодарение на TOP-FIT гълъбите бързо ще бъдат в по-добра форма и отново ще тренират интензивно.

Не стойте зад с конкурентите си, а се ДОВЕРЕТЕ ИЗЦЯЛО НА ТОР-FIT!

 

The current pigeon sport demands more and more from our sport pigeons.  It is no exception for most pigeons to be basketed every week during the racing season.  Even for 400 km and 500 km flights our feathered friends see a release site every weekend.

Top amateurs already pointed it out…if previously the preparation for a flight was important,  today the RECUPERATION after a delivered effort  is of the utmost importance.  The search for natural products that allow the pigeons to recover even faster and better had begun.  The specialised pigeon vet Raf Herbots found the solution and developed the revolutionary mix of electrolytes TOP-FIT !

TOP – FIT FOR A FASTER AND BETTER RECOVERY

The current pigeon sport demands more and more from our sport pigeons.  It is no exception for most pigeons to be basketed every week during the racing season.  Even for 400 km and 500 km flights our feathered friends see a release site every weekend.

Top amateurs already pointed it out…if previously the preparation for a flight was important,  today the RECUPERATION after a delivered effort  is of the utmost importance.  The search for natural products that allow the pigeons to recover even faster and better had begun.  The specialised pigeon vet Raf Herbots found the solution and developed the revolutionary mix of electrolytes TOP-FIT !

5x top for Top-Fit

  1. This is a combination of electrolytes where the substance Maltodextrine is of major importance.  Maltodextrine is a high performance carbohydrate composed of complex glucose polymers and it has a mild sweet taste.  As Maltodextrine contains less glucose parts, it is absorbed much faster by the body.
  2. Furthermore, this new electrolytes mix is absorbed slower and better into the blood and delivers therefore energy on a longer term and regulates the blood sugar level.
  3. It has to be administered immediately on return of the pigeons as well as the next day. Add 30 grams TOP-FIT per liter drinking water (2 level tablespoons or 1 full tablespoon). TOP-FIT CANNOT be combined with other products.
  4. TOP-FIT can even be given on basketing day.  Especially during hot days TOP-FIT operates as an excellent thirst quencher !
  5. Thanks to TOP-FIT the pigeons will quickly be in better shape and will train again intensively.

 

DO NOT STAY BEHIND ON YOUR COMPETITORS AND PUT YOUR ENTIRE CONFIDENCE IN TOP-FIT !

Допълнителна информация

Тегло 0.590 kg
Размери 10 x 10 x 16 cm